• nl
Taalkeuze

Verplichte vermelding van het werfadres bij de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek

Categorie: Sociaal   Datum: 18/04/2014

De RVA heeft op 26 maart 2014 volgend belangrijk bericht meegedeeld op diens website. Het gaat om wijzigingen die sinds 26 maart 2014 gelden in de webtoepassing.

De mededeling aan de RVA van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek moet de volgende vermeldingen bevatten:

  • De naam, het adres, het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming en het nummer van het Paritair Comité;
  • De naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer;
  • De eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt;
  • Het volledig adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die dag normaal zou gewerkt hebben. Deze verplichting maakt het de controlediensten mogelijk de echtheid van de werkloosheid te controleren.

In de elektronische mededeling via de portaalsite gold de verplichting tot mededeling van de tewerkstellingsplaats tot nu toe enkel voor de werkgevers uit de bouwsector (PC 124).

Deze verplichting is nu uitgebreid tot alle sectoren. Aan de werkgever wordt de vraag gesteld of de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel:

  • Indien de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel, dan duidt de werkgever dit aan en wordt automatisch het adres van de exploitatiezetel ingevuld;
  • Indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel, dan wordt de werkgever gevraagd het werfadres in te vullen.

Voorts moeten nog onderstaande richtlijnen in acht genomen worden:

  • Indien er door een gebrek aan opdrachten geen tewerkstellingsplaats kan worden toegewezen, dan wordt de laatste tewerkstellingsplaats vermeld; 
  • Indien er verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn, dan wordt de plaats van tewerkstelling vermeld waar de betrokken werknemer in de beschouwde maand voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld;
  • Indien de werknemers geen vaste tewerkstellingsplaats(en) hebben, wordt de exploitatiezetel opgegeven als tewerkstellingsplaats.

Voor de mededelingen die gedaan worden via batch-toepassing, wordt een overgangsperiode voorzien zodat het niet meedelen van het werfadres voorlopig niet zal leiden tot een weigering van de mededelingen door de werkloosheidsbureaus.

Bron: