• nl
Taalkeuze

Versoepeling IBO-regelgeving in Vlaanderen is vanaf 1 oktober 2013 een feit!

Categorie: Sociaal   Datum: 27/09/2013

Zoals reeds aangekondigd in de Nieuwsflash van 16 augustus 2013 blijft de algemene regel dat de individuele beroepsopleiding (IBO) steeds gevolgd moet worden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij de onderneming. 

Vanaf 1 oktober 2013 kunnen ondernemingen echter wel een afwijking van deze verplichting vragen bij de VDAB als zij kunnen aantonen dat het gangbare aanwervingsbeleid in de onderneming dit verantwoordt. 

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding,  BS  25 september 2013, 67954.