• nl
Taalkeuze

Versoepeling beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT'ers, nu ook voor de 'nieuwe' oudere werklozen en SWT'ers

Categorie: Sociaal   Datum: 10/07/2015

In onze Nieuwsflash van 15 mei 2015 hebben wij u reeds geïnformeerd omtrent de versoepeling van de verplichtingen inzake beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen en werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten opzichte van de regels die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Toen wij u hieromtrent berichtten was de regelgeving nog in ontwerpfase. 

In onze Nieuwsflash van 12 juni 2015 lieten wij weten dat 2 KB’s verschenen waren. Deze hadden betrekking op de “bestaande” oudere werklozen en SWT’ers, nl. diegenen die reeds vóór 1 januari 2015 waren ontslagen of vóór die datum voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen in het kader van SWT hadden gevraagd. Vallen ook onder de “bestaande” regeling: de personen ontslagen in een onderneming in moeilijkheden / herstructurering, waarvan de begindatum van de erkenning vóór 9 oktober 2014 ligt.

Vorige week werden opnieuw twee koninklijke besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ditmaal hebben de KB’s betrekking op de “nieuwe” oudere werklozen en SWT’ers, met andere woorden diegenen die pas sinds 1 januari  2015 als oudere werknemers of SWT’er uitkeringen vraagt. 

De versoepeling bestaat er in dat zij “aangepast” beschikbaar moeten zijn. Zij kunnen hiervan vrijgesteld worden wanneer zij voldoende beroepsjaren kunnen aantonen. 

Aldus treedt de versoepeling ook voor hen met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 3 juli 2015, 39356.
  • Koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 3 juli 2015, 39354.