• nl
Taalkeuze

Versoepeling beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT'ers

Categorie: Sociaal   Datum: 12/06/2015

In onze Nieuwsflash van 15 mei 2015 hebben wij u reeds geïnformeerd omtrent de versoepeling van de verplichtingen inzake beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen en werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten opzichte van de regels die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Toen wij u hieromtrent berichtten was de regelgeving nog in ontwerpfase. Vorige week werden de koninklijke besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Aldus treedt de versoepeling met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 1 juni 2015 tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 89/1 in hetzelfde koninklijk besluit, BS 10 juni 2015, 33923.
  • Koninklijk besluit van 1 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 11 juni 2015, 34096.