• nl
Taalkeuze

Versoepeling van de termijn voor mededeling van de eerste effectieve tijdelijke werkloosheidsdag ingevolge economische oorzaken

Categorie: Sociaal   Datum: 21/03/2014

Sinds 23 maart 2014 is een soepelere mededelingstermijn van toepassing voor de aangifte van de eerste effectieve tijdelijke werkloosheidsdag ingevolge economische oorzaken.

De werkgever die met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werkelijk geschorst zal worden, kan ten vroegste op de vijfde werkdag die voorafgaat aan de eerste dag van de werkelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst de aangifte van de eerste effectieve werkloosheidsdag verrichten. 

Merk op: voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis en slecht weer) verandert er niets en kan de mededeling ten vroegste verstuurd worden de werkdag voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.

De RVA verduidelijkt enkele modaliteiten

Situatie 1:

Onder werkdagen worden alle dagen van de week verstaan, met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.  Er wordt dus geen rekening gehouden met het werkrooster in concreto van de betrokken werknemers maar met een normale werkweek in het vijfdagenstelsel. 

Voorbeeld: indien de eerste effectieve werkloosheidsdag valt op woensdag 12 maart 2014, kan de mededeling ten vroegste verstuurd  worden op woensdag 5 maart 2014 en ten laatste op donderdag 13 maart 2014.  Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de deeltijdse werknemers die enkel op maandag, dinsdag en woensdag werken. 

Situatie 2:

In de elektronische toepassing wordt de mededeling aanvaard indien ze ten vroegste 7 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag verstuurd wordt.  Wordt de mededeling vóór deze datum verstuurd, dan krijgt de werkgever een waarschuwing die hij zo nodig kan negeren door op <volgende> te klikken indien ten gevolge van feestdagen, vervangende feestdagen of brugdagen de termijn van 7 dagen niet gerespecteerd kan worden.

Voorbeeld: indien de eerste effectieve werkloosheidsdag valt op maandag 28 april 2014, dan kan de mededeling ten vroegste verstuurd worden op vrijdag 18 april 2014 (vijf werkdagen op voorhand gezien maandag 21 april 2014 een wettelijke feestdag is). Indien de werkgever de mededeling verstuurt op vrijdag 18 april 2014 zal hij een waarschuwing krijgen aangezien de mededeling meer dan 7 kalenderdagen op voorhand verstuurd wordt, maar hij kan deze negeren.  

Situatie 3:

Indien de werkgever ten onrechte een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag verstuurd heeft, dan moet hij deze annuleren uiterlijk de  werkdag die volgt op de dag die aangegeven werd als eerste werkloosheidsdag. 

Voorbeeld: de werkgever verstuurt op maandag 3 maart 2014 een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag op maandag 10 maart 2014. Door een plotse bestelling kan het personeel toch verder tewerkgesteld worden. De mededeling moet ten laatste op dinsdag 11 maart 2014 geannuleerd worden. 

Situatie 4:

De mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag moet altijd gelegen zijn na de datum van de voorafgaandelijke kennisgeving. Is dit niet het geval, dan zal de mededeling geweigerd worden.  Voor sectoren waarvoor er een afwijking op de indieningstermijn geldt, moet er dus op toegezien worden dat de voorafgaandelijke kennisgeving altijd verricht wordt vóór de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag.  

Voorbeeld: Voor het PC 130 (drukkerijsector) kan de voorafgaandelijke kennisgeving ten laatste op vrijdag verstuurd worden voor een regeling die de volgende maandag ingaat.  Indien de kennisgeving op vrijdag verstuurd wordt, kan de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ook maar ten vroegste op vrijdag verstuurd worden aangezien er voor de voorliggende periode geen geldige kennisgeving bestaat.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 23 maart 2014 en geldt voor alle mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag verstuurd vanaf deze datum. Werkgevers die op 24, 25 of 26 maart 2014 een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag versturen, kunnen de foutboodschap in de elektronische toepassing negeren indien ze de mededeling niet meer dan 5 werkdagen op voorhand versturen (de wijziging op de portaalsite van de sociale zekerheid treedt in productie op 27 maart 2014).

Bron:

  • KB van 3 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, BS 13 maart 2014, 21393.
  • Infobladen RVA  – Zie website RVA: www.rva.be - Infoblad E22 en Infoblad E57