• nl
Taalkeuze

Versterking van de doelgroepvermindering voor derde tot zesde werknemer vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 10/02/2017

Zoals aangekondigd in onze Nieuwsflash van 11 november 2016 wordt de aanwerving van een derde tot een zesde werknemer nog voordeliger vanaf 1 januari 2017.

Het Koninklijk Besluit waardoor het bedrag van de doelgroepvermindering voor de derde tot de zesde werknemer hoger wordt en de duurtijd van de toekenning wordt verlengd, werd op 7 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

De nieuwe vrijstellingsbedragen zullen enkel gelden voor werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2017! Voor de werknemers die in dienst getreden zijn vóór die datum blijven de huidige bedragen en de huidige looptijd nog steeds van toepassing.

  Tot 31/12/2016 Vanaf 01/01/2017
Eerste aanwerving vrijstelling voor onbepaalde duur voor basiswerkgeversbijdrage vrijstelling voor onbepaalde duur voor basiswerkgeversbijdrage
Tweede aanwerving
 • 1.550 euro / max. 5 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 4 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.550 euro / max. 5 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 4 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Derde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 5 kwartalen
 • 450 euro / max. 8 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Vierde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 5 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Vijfde aanwerving
 • 1.000 euro / max. 5 kwartalen
 • 400 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Zesde aanwerving
 • 1.000 euro / max. 5 kwartalen
 • 400 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen

Bron:

 • Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer, B.S. 7 februari 2017, 17745.