• nl
Taalkeuze

Versterking van de fiscale werkbonus vanaf 1 april 2014

Categorie: Fiscaal   Datum: 27/03/2014

Werknemers met een laag loon die recht hebben op een ‘sociale’ werkbonus kunnen genieten van een fiscale werkbonus. 

De vermindering bedraagt heden 8,95 % van het bedrag van de daadwerkelijk verleende werkbonus. 

Vanaf 1 april 2014 wordt de vermindering verhoogd tot 14,40%

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB ’92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 26 februari 2014, 15817.