• nl
Taalkeuze

Vlaams Gewest behandelt vanaf 1 september 2015 de start- en stagebonus

Categorie: Sociaal   Datum: 11/09/2015

Vanaf 1 september 2015 wordt het Vlaams Gewest bevoegd voor de behandeling van de dossiers betreffende de start- en stagebonus die tot het Vlaams Gewest behoren.

Het Vlaams Gewest wordt aldus bevoegd voor:

 • de startbonus van jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest;
 • de stagebonus van werkgevers met vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

De RVA geeft op haar website een praktische toelichting:

http://www.rva.be/nl/nieuws/start-en-stagebonus 

 • Indien u een start- en stagebonus wil aanvragen voor een praktijkopleiding die een aanvang neemt na 31 augustus 2015, dient u, indien u onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest valt, voortaan deze aanvraag in te dienen bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van het Vlaams Gewest.
  Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)
  Start- en stagebonus
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel
  Website: www.werk.be 
  E-mail: startenstagebonus@vlaanderen.be 
 • Indien u reeds eerder een goedkeuring voor de start- en stagebonus ontving, dient u geen nieuwe aanvraag bij DWSE in te dienen. De RVA maakt zelf uw dossier over aan het DWSE.
 • Indien u een aanvraag tot betaling van de start- en stagebonus wil indienen en u valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest, moet u deze aanvraag tot 31 december 2015 nog steeds indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA.
 • Indien u een aanvraag tot betaling van de start- en stagebonus wil indienen na 31 december 2015 en u valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest, moet u deze aanvraag indienen bij DWSE, ook als u eerder reeds de goedkeuring van de start- en stagebonus bekwam bij de RVA.
 • Indien u niet onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest valt, verandert er momenteel niets.

Bron: