• nl
Taalkeuze

Vlaamse Regering en Sociale Partners bereiken akkoord over opleidingen werknemers

Categorie: Sociaal   Datum: 14/07/2017

Door de zesde staatshervorming werd nog een deel van de opleidingsbevoegdheid van de federale overheid naar de gewesten overgeheveld. Het ideale moment om het geheel te hervormen en te moderniseren, aldus de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben nu een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Het akkoord is het sluitstuk van het Vlaams Banenpact.

De hervorming omvat 5 grote krachtlijnen:

  1. Een arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte focus;
  2. Eén generiek kwaliteitskader;
  3. Eén erkende opleidingsdatabank;
  4. Een uniforme monitoring en evaluatie;
  5. Transparantie en digitalisering.

Alle opleidingen worden hierbij getoetst aan een aantal criteria waaronder de mate waarin een opleiding inspeelt op de (toekomstige) uitdagingen op de arbeidsmarkt, de technologische evoluties of –competenties,… Deze criteria en het puntensysteem om opleidingen te erkennen worden de komende maanden door de Vlaamse Regering en de sociale partners samen verder uitgewerkt.

De erkenningen zullen tijdelijk zijn, wat maakt dat de opleidingsmogelijkheden steeds actueel blijven. Hiermee komen de Vlaamse Regering en de sociale partners tegemoet aan de kritiek die door het Rekenhof was geuit inzake transparantie en kwaliteitsbewaking van het opleidingsinstrumentarium.

Voortaan zijn er drie instrumenten:

  1. het Vlaams opleidingsverlof
  2. de Vlaamse opleidingscheque
  3. het Vlaams opleidingskrediet.

Het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) behoudt voor werknemers het recht om tijd te krijgen om opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. Nadat een opleiding afgerond is, betaalt de Vlaamse overheid de loonkost terug aan de werkgever.

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen. De opleidingen die in aanmerkingen komen, zijn dezelfde als die bij het Vlaams opleidingsverlof. In de toekomst zal de papieren cheque volledig verdwijnen en vervangen worden door digitale cheques.

Sluitstuk is het Vlaams opleidingskrediet, speciaal gefocust op de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Werknemers uit de privésector kunnen vandaag al via federale wetgeving tijdskrediet opnemen voor opleidingen. Vlaanderen wil daar bovenop nog een extra premie geven in de vorm van het Vlaams opleidingskrediet. Zo kunnen werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren, rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. In een actuele en veranderende arbeidsmarkt waar carrièreswitches meer regel dan uitzondering zullen worden, verdienen die keuzes een extra steun.

Bron:

  • Persbericht SERV, 11 juli 2017.