• nl
Taalkeuze

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) - Lijst met aandoeningen gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 16/09/2016

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming voor werkgevers ter compensatie van rendementsverlies van een werknemer met een arbeidshandicap.

Vanaf 1 juli 2016 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP. De VDAB blijft bevoegd voor aanvragen die werden ingediend vóór 1 juli 2016.

Hoewel de premie reeds enige tijd bestaat werd in het kader van de vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid beslist om enkele wijzigingen door te voeren.

Eén van die wijzigingen is dat het recht op de toekenning van de VOP wordt bepaald op basis van:

  • een lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap die recht geven op de Vlaamse ondersteuningspremie;
  • een lijst met multidisciplinaire informatie aanvullend bij een indicatie van arbeidshandicap die mogelijk recht geeft op een Vlaamse ondersteuningspremie;
  • het gespecialiseerde arbeidsonderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst (GA).

Bovenvermelde lijsten zijn recentelijk verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2016.
Voor meer praktische informatie omtrent de Vlaamse ondersteuningspremie kunt u terecht bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 8 augustus 2016 tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten, BS 7 september 2016, 60327.