• nl
Taalkeuze

Vlaanderen regelt de aanvragen voor de beroepskaart

Categorie: Sociaal   Datum: 24/04/2015

Als men zich als buitenlandse onderdaan (niet EER-onderdaan) in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet men een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Ten gevolge van de 6de staatshervorming worden de aanvragen sinds begin dit jaar behandeld door de Dienst Economische Migratie van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (Departement WSE) in plaats van door de FOD Economie. 

Deze overdracht is nu officieel geworden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat betreft de concrete aanvraagprocedure is er niets gewijzigd. Buitenlanders van wie de kaart wordt geweigerd, kunnen beroep aantekenen bij de minister. Die richt zich voor advies tot de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen.

Bron: 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen, BS 13 april 2015, 21699.