• nl
Taalkeuze

Volwaardig statuut student-ondernemer goedgekeurd op de Ministerraad

Categorie: Sociaal   Datum: 15/07/2016

De Ministerraad heeft de oprichting goedgekeurd van het statuut van student-ondernemer.

De ondernemingsgeest is nog veel te zwak in België, en dan vooral bij de jongeren. Op basis van de enquêtes naar de arbeidskrachten van Eurostat, zien we dat het percentage zelfstandigen bij de jongeren (jonger dan 25 jaar) 5,9% bedraagt in België, tegen 7,5% op Europees niveau (in 2015).

Daarom vond minister van Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus het nodig om een volwaardig statuut op te richten dat rekening houdt met de specificiteiten van deze bijzondere categorie van ondernemers.

Nieuw statuut

Het voorontwerp van wet creëert een statuut voor de studenten-ondernemers die jonger dan 25 jaar zijn, die reglementair ingeschreven zijn voor de lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend is door een bevoegde autoriteit in België.

Het toekomstige statuut van student-ondernemer voorziet het volgende:

 • Een gunstig stelsel van bijdragen aan het sociaal statuut van zelfstandigen voor de
  studenten die inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel die van kracht is voor de zelfstandigen in hoofdberoep (13.010,66 EUR voor 2016).
  De studenten-ondernemers zullen vrijgesteld zijn van sociale bijdragen voor de inkomsten onder een bepaalde drempel:
  • Geen bijdragen als hun jaarlijkse inkomsten lager zijn dan 6.505,33 EUR;
  • Tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op de inkomstenschijf tussen 6.505,33 EUR en de beroepsinkomstendrempel van 13.010,66 EUR;
 • Het behoud van rechten op het vlak van gezondheidszorgen als persoon ten laste als de inkomsten lager zijn dan 6.505,33 EUR en als titularis indien de student bijdragen betaalt. Bovendien tellen de periodes waarvoor de student bijdragen betaalt (ook verminderde bijdragen) om rechten te openen op het vlak van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/moederschap;
 • Tot slot zullen de inkomsten uit alternerend leren niet in aanmerking worden genomen als bestaansmiddel van de studenten om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders. De vergoeding die deze studenten ontvangen, zal dus niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de inkomsten om persoon ten laste te zijn.

De inwerkingtreding van de toekomstige wet is voorzien voor 1 januari 2017.

Bron:

http://borsus.belgium.be/nl/willy-borsus-richt-een-volwaardig-statuut-op-van-student-ondernemer