• nl
Taalkeuze

Voortaan meer rechtszekerheid tijdens periode van uitvoering van aangepast werk

Categorie: Sociaal   Datum: 30/12/2016

Recent werden al twee koninklijke besluiten gepubliceerd met betrekking tot de re-integratie van langdurig zieken.
Op 30 december 2016 werd nog de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Deze wet beoogt om meer rechtszekerheid te bieden in de arbeidsrelatie tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

De hoofdlijnen zijn:

  • De invoering van een weerlegbaar vermoeden van het behoud van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst in geval van een progressieve werkhervatting;
  • De berekening van een verbrekingsvergoeding tijdens een periode van progressieve werkhervatting moet gebaseerd zijn op het loon dat verschuldigd is in het kader van de arbeidsovereenkomst die bestond vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk;
  • De neutralisatie van het gewaarborgd loon gedurende een periode van progressieve werkhervatting;
  • Het opleggen van een nieuwe te volgen procedure met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid.

In onze nieuwsflash van 25 november 2016 kan u meer informatie hieromtrent terugvinden.

Bron:

  • Wet 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, BS 30 december 2016.