• nl
Taalkeuze

Voorziene wijziging op til inzake toegelaten arbeid bij pensioen overheidsstelsel en in de werknemersregeling

Categorie: Sociaal   Datum: 31/05/2013

Op de Ministerraad van 24 mei 2013 werd voorzien in een hervorming van de toegelaten beroepsactiviteiten voor gepensioneerden uit de overheidssector en in de werknemersregeling. Over deze hervorming werd eerder al bericht in onze Nieuwsflash van 18 januari 2013.

Vanaf inkomstenjaar 2013 kunnen 65-plussers met een lange loopbaan (42 jaar) voortaan onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Voor de personen met een kortere loopbaan (minder dan 42 jaar) worden de regels versoepeld en de grensbedragen geïndexeerd.

Daarnaast voorziet men ook een aantal administratieve vereenvoudigingen. Zo zullen de drie pensioendiensten (m.n. RVP, RSVZ, PDOS) voortaan de wettelijke regels op dezelfde manier toepassen, op deze manier wordt er meer zekerheid gegeven aan de mensen met een gemengde loopbaan. Ook de aangifteplicht voor gepensioneerden en werkgevers wordt afgeschaft.

De regels zullen gelden vanaf inkomstenjaar 2013.

Van zodra er meer informatie is, berichten wij u verder in onze Nieuwsflash.

Bronnen:

  • Ministerraad van 24 mei 2013.
  • Voorontwerp van wet houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiende uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen.