• nl
Taalkeuze

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek: ook bestaande onderzoeksprojecten te melden tegen 31 december 2014!

Categorie: Fiscaal   Datum: 10/10/2014

Als werkgever kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing in geval van wetenschappelijk onderzoek. Een van deze voorwaarden bestaat erin dat de onderzoeksprogramma’s gemeld dienen te worden aan POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be) om aanspraak te kunnen maken op deze fiscale vrijstelling.

Nieuwe onderzoeksprogramma’s dienden reeds vanaf 1 januari 2014 te worden aangemeld bij de POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be). 

Vanaf 1 januari 2015 moeten ook de bestaande onderzoeksprogramma’s worden aangemeld. 

Deze aangifteverplichting moet ten laatste tegen 31 december 2014 vervuld zijn. 

Voor meer informatie omtrent de aanmelding kan u terecht bij http://www.belspo.be/

Bron: 

  • www.belspo.be;
  • Art. 275/3 WIB:
  • Wet van 17 juni 2013 houdende de fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013, 41014.