• nl
Taalkeuze

Vrijstelling doorstorting BV volcontinu arbeid: fiscus geeft enige verduidelijking

Categorie: Fiscaal   Datum: 19/09/2014

De fiscus heeft via zijn website gemeld dat de toepassing van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor volcontinu arbeid verruimd wordt. 

Zoals reeds destijds bepaald, moet de onderneming die de vrijstelling wil toepassen een onderneming zijn: 

  • uit de profitsector; 
  • waar gewerkt wordt in minstens vier ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang, die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak;
  • waar de bedrijfstijd, zijnde de tijd dat het bedrijf functioneert, minstens 160 uur bedraagt op weekbasis.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Waar voorheen er een probleem was bij toepassing van een drieploegenstelsel in de week en een tweeploegenstelsel in het weekend, heeft men nu duidelijk gesteld dat ook dergelijke ondernemingen gebruik kunnen maken van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing.  Zolang het werk volcontinu wordt georganiseerd met minimum vier ploegen is er sprake van volcontinu arbeid en kan de onderneming gebruik maken van de vrijstelling.

Bron: