• nl
Taalkeuze

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid voor hoogtechnologische producten afgeschaft

Categorie: Sociaal   Datum: 12/01/2018

De regeling waarbij vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wordt verleend voor nachtarbeid en ploegendienst voor hoogtechnologische producten, is ingetrokken. Deze laatste was bij ontstentenis van een uitvoeringsbesluit nooit echt in werking getreden. Ook de definitie van hightechproducten was onduidelijk.

Bron:

  • Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelastingen, BS 29 december 2017, 116422.