• nl
Taalkeuze

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek - uitbreiding tot bachelordiploma's vanaf 1 januari 2018

Categorie: Fiscaal   Datum: 12/01/2018

Zoals reeds toegelicht in de Nieuwsflash van 8 december 2017 werd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 de uitbreiding van de fiscale maatregel vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd. 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de rechtsregel veralgemeend met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Een bachelordiploma is vanaf dan voldoende.

Deze maatregel heeft slechts betrekking op bepaalde specifieke vakgebieden, namelijk, afhankelijk van de gemeenschap, een masterdiploma of een academische (of gelijkwaardige) of professionele bachelordiploma in een relevant vakgebied:

Master- of bachelordiploma (of gelijkwaardig)
In de Vlaamse Gemeenschap In de Franse Gemeenschap
wetenschappen; wetenschappen;
geneeskunde; geneeskunde;
dierengeneeskunde; dierengeneeskunde;
architectuur; architectuur en stedenbouw;
industriële wetenschappen en technologie; industriële wetenschappen;
biomedische wetenschappen; biomedische en farmaceutische wetenschappen;
farmaceutische wetenschappen; Engineering;
toegepaste biologische wetenschappen; agronomie en biologische technieken;
biotechniek; Iandbouwkundige wetenschappen.
productontwikkeling;  
toegepaste wetenschappen;  
nautische wetenschappen  
Professioneel bachelordiploma (of gelijkwaardig)
biotechniek; paramedische wetenschappen;
gezondheidszorg; technologie, maar beperkt tot opleidingen die zich vooral richten op biotechnologie, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica;
industriële wetenschappen en technologie;  
nautische wetenschappen;  
business and business management sciences, maar beperkt tot opleidingen die zich vooral richten op informatietechnologie en innovatie.  

De vrijstelling van doorstorting zal in twee fasen worden uitgevoerd:

  • Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de vrijstelling 40% van de bezoldiging van houders van een bachelordiploma,
  • Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de vrijstelling 80% van de bezoldiging van houders van een bachelordiploma.

De vrijstelling voor bachelordiploma's is echter beperkt tot 25% van de vrijstelling voor houders van een masterdiploma (of gelijkwaardig) of doctoraat in toegepaste wetenschappen, exacte wetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen of burgerlijke bouwkunde.

Bron:

  • Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (1), BS 29 december 2017, 116422.