• nl
Taalkeuze

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen: KB gepubliceerd!

Categorie: Fiscaal   Datum: 4/09/2015

In de Nieuwsflash van 26 juni 2015 werd de nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen reeds uitvoerig toegelicht. Deze gunstmaatregel voor starters is – als gevolg van de publicatie van de Programmawet - in werking getreden op 1 augustus 2015.

Het Koninklijk Besluit dat op 28 augustus 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad legt de toepassingsmodaliteiten vast die de starters moeten vervullen opdat zij gebruik zouden kunnen maken van de vrijstelling. De starter moet een nominatieve lijst ter beschikking van de fiscale administratie houden waarin voor elke werknemer volgende elementen worden vermeld:

  • De volledige identiteit;
  • Het nationaal nummer;
  • Het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen;
  • Het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van deze bedrijfsvoorheffing.

Daarnaast dient de werkgever het bewijs ter beschikking van de administratie te houden dat hij voldoet aan de voorwaarden om beschouwd te worden als KMO of als micro-onderneming.

Tot slot voorziet het KB in de toevoeging van twee nieuwe codes voor de aangifte van de bedrijfsvoorheffing: code 60 starters (10% voor KMO’s) en code 61 starters (20% voor micro-ondernemingen).

Bron: 

  • Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27510 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28 augustus 2015, 55315.