• nl
Taalkeuze

Waalse jongeren, langdurig werkzoekenden of ouderen in dienst nemen voor 1 juli 2017: loont het nog de moeite?

Categorie: Sociaal   Datum: 9/06/2017

Het kan voor een werkgever met exploitatiezetel in het Waals gewest van belang zijn om vóór 1 juli 2017 iemand aan te werven en zodoende nog te kunnen genieten van de bestaande (federale) tewerkstellingsstimulansen of van specifieke overgangsbepalingen.

Ook voor een werknemer met woonplaats in het Franstalig taalgebied (dit is het Waals gewest met uitzondering van de Duitstalige gemeenten) kan het interessant zijn om nog vóór 1 juli 2017 in dienst te treden bij een werkgever, al dan niet uit het Waals gewest.

Immers voor indiensttredingen vanaf 1 juli 2017 gelden er nieuwe regels (zie nieuwsflash van 31 maart 2017).

Wij zetten de wijzigingen voor u even op een rijtje.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2017 kan worden genoten van onderstaande maatregelen:

 • Voor werknemers met woonplaats in het Franstalig taalgebied:
  • Toekenning van een werkuitkering voor laag- of middengeschoolde werkzoekenden, jonger dan 25 jaar;
  • Toekenning van een werkuitkering voor langdurig werkzoekenden (méér dan 12 maanden werkzoekend);
  • Toekenning van een werkuitkering in het kader van een ‘contrat d’insertion’ (voor langdurig werkzoekenden, jonger dan 25 jaar, zonder enige beroepservaring).
 • Voor werkgevers met exploitatiezetel in het Franstalige taalgebied:
  • Toekenning van de RSZ-doelgroepvermindering voor oudere werknemers (vanaf 55 jaar tot de pensioenleeftijd).

Zo zal een Waalse werkgever er alle baat bij hebben om nog vóór 1 juli een erg laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst aan te werven, aangezien voor deze jongeren door de overgangsmaatregelen nog steeds een RSZ-vermindering kan genoten worden tot uiterlijk 30 juni 2020!

Waalse werkgever – aanwerving voor 1 juli 2017 Waalse werkgever – aanwerving vanaf 1 juli 2017 (voor een werknemer met woonplaats in Franstalig taalgebied!)
 • 8 kwartalen (24 maanden): 1.500 EUR RSZ-vermindering
en
 • 6 maanden: 350 EUR werkuitkering
 • Geen RSZ doelgroepvermindering meer
 • Wel werkuitkering van:
  • Eerste 24 maanden: 500 EUR werkuitkering
  • Volgende 6 maanden: 250 EUR werkuitkering
  • Laatste 6 maanden: 125 EUR werkuitkering

Hetzelfde geldt voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende! Naast de werkuitkering geniet de werkgever bij aanwerving ervan vóór 1 juli 2017 van de RSZ-vermindering voor langdurige werkzoekende. Hieronder is een voorbeeld terug te vinden van een persoon jonger dan 45 jaar die reeds 24 maanden werkzoekende is in een periode van 36 kalendermaanden.

Waalse werkgever – aanwerving voor 1 juli 2017 Waalse werkgever – aanwerving vanaf 1 juli 2017 (voor een werknemer met woonplaats in Franstalig taalgebied!)
 • 9 kwartalen (27 maanden): 1.000 EUR RSZ-vermindering
en
 • 16 maanden: 500 EUR werkuitkering
 • Geen RSZ doelgroepvermindering meer
 • Wel werkuitkering van:
  • Eerste 12 maanden: 500 EUR werkuitkering
  • Volgende 6 maanden: 250 EUR werkuitkering
  • Laatste 6 maanden: 125 EUR werkuitkering

Tot slot blijft het ook interessant om een oudere werknemer van 54 jaar vóór 1 juli in dienst te nemen. Op die manier kan hij nog genieten van de federale doelgroepvermindering tot de werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.

Waalse werkgever – aanwerving voor 1 juli 2017 Waalse werkgever – aanwerving vanaf 1 juli 2017
 • 400 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 54 tot 57 bedraagt
 • Geen RSZ-vermindering voor 54-jarigen meer
 • 400 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 55 tot 57 bedraagt
 • 1.000 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 58 tot 61 bedraagt
 • 1.500 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 62 tot 64 bedraagt
 • 800 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 65 of meer bedraagt
 • 1.000 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 58 tot 61 bedraagt
 • 1.500 EUR RSZ-vermindering voor alle kwartalen waarbij de leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 62 tot 64 bedraagt
 • Geen RSZ-vermindering voor 65-jarigen meer