• nl
Taalkeuze

Waar blijven die innovatieve ideeŽn?

Categorie: Sociaal   Datum: 20/10/2017

Als werkgever houdt u van werknemers die nadenken over optimaliseringsmogelijkheden. U wenst dit creatieve denkvermogen verder aan te wakkeren en te belonen door middel van het toekennen van een innovatiepremie.

In 2017 en 2018 kan u opnieuw een innovatiepremie toekennen vrij van RSZ en BV indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Nieuwigheid die effectieve meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de werkgever;
 • Geen toekenning ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in nature of enig ander voordeel of aanvulling hierbij die verschuldigd zijn in het kader van de arbeidsovereenkomst;
 • Toekenning aan:
  • werknemers verbonden met arbeidsovereenkomst met werkgever die premie toekent;
  • 10 % van de werknemers (indien onderneming minder dan 30 personen tewerkstelt, kan u de innovatiepremie toekennen aan max. 3 personen);
  • 10 werknemers per innovatieproject;
 • Totaal bedrag van uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de brutoloonmassa van uw onderneming (op jaarbasis);
 • Totaal ontvangen bedrag per werknemer tijdens eenzelfde kalenderjaar overschrijdt bruto maandelijkse bezoldiging niet.

Wenst u graag in uw onderneming een innovatieve wind te laten waaien, dan kan u steeds contact opnemen met de juridische medewerkers van EASYPAY GROUP die samen met u de diverse opportuniteiten bekijken.

Bron:

 • Wet 30 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 16 oktober 2017