• nl
Taalkeuze

WalloniŽ groepeert alle steunmaatregelen voor de Waalse kmo's in de vorm van ondernemingscheques

Categorie: Sociaal   Datum: 7/04/2017

Ondernemingen in Vlaanderen maken al sinds geruime tijd gebruik van de kmo-portefeuille om financiële steun te krijgen bij de aankoop van opleiding en adviesverlening.

Ook Wallonië komt nu met een gelijkaardig systeem op de proppen. Er bestonden op heden reeds heel wat steunmaatregelen, doch golden voor elke maatregel op zich verschillende aanvraagmodaliteiten. Om de transparantie en de toegankelijkheid te verhogen, worden al deze steunmaatregelen met ingang van 1 maart 2017 samengebracht op één elektronisch webplatform.

De nieuwe steunregeling voor kmo’s valt uiteen in drie grote delen: opleiding, adviesverlening en coaching. De steun zal worden toegekend in de vorm van een subsidie, berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten. Er komen elf verschillende cheques die geleidelijk aan beschikbaar zullen zijn:

 • Cheque “Excellence opérationnelle”
 • Cheque “Consultance stratégique”
 • Cheque “Développement international”
 • Cheque “Technologique”
 • Cheque “Propriété intellectuelle”
 • Cheque “Transformation Digitale & Cyber-Sécurité”
 • Cheque “Transmission”
 • Cheque “Energie”
 • Cheque ”Conseil à la création d'entreprise”
 • Cheque “Formation création d’entreprise”
 • Cheque ”Coaching à la création d'entreprise”

Algemene spelregels

Om in aanmerking te komen voor de verschillende steunmaatregelen zijn reeds bepaalde spelregels bekend.

 • De kmo stelt maximaal 250 werknemers tewerk, heeft een jaaromzet die niet hoger is dan 50 miljoen EUR en behoort niet tot een van de uitgesloten sectoren;
 • De kmo heeft haar hoofdbedrijfszetel in het Waalse Gewest;
 • De nieuwe regeling heeft enkel betrekking op de toekenning van steun voor adviesverlening door een externe en erkende dienstverlener. Het elektronische webplatform voorziet reeds in een lijst met erkende dienstverleners;
 • Elke steunaanvraag moet voorafgaand aan de uitvoering van de diensten elektronisch worden aangevraagd. Bovendien moet er voorafgaand aan de dienstverlening een ondertekende overeenkomst bestaan tussen de dienstverlener en de kmo;
 • Voor elk deel wordt een maximaal bedrag vooropgesteld:
  • Opleiding - max. 6.000 EUR per 3 jaar;
  • Adviesverlening - max. 20.000 EUR per 3 jaar;
  • Coaching - max. 15.000 EUR per 3 jaar.

Hoe aanvragen?

De aanvraag van de nieuwe steunmaatregelen verloopt exclusief online. Via het elektronische webportaal “ondernemingscheques” kan u als Waalse onderneming uw aanvraag doen.

Inwerkingtreding?

De nieuwe maatregelen treden op 1 maart 2017 in werking.

De verschillende cheques zullen evenwel gefaseerd worden ingevoerd. Uiterlijk vanaf 1 juli 2017 zullen alle cheques online aangevraagd kunnen worden.

Uiterlijk op 30 juni 2018 zullen de Waalse kmo’s bovendien over een ‘ondernemingspaspoort’ kunnen beschikken. Dit paspoort zal alle gegevens van de kmo bevatten en zal duidelijk maken of de kmo aan alle voorwaarden beantwoordt om eventueel in aanmerking te komen voor één of meerdere van de nieuwe steunmaatregelen.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de nieuwe ondernemingscheques kan u terecht op de website www.cheques-entreprises.be.

Bron:

 • Waals decreet van 21 december 2016 houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille, BS 04/01/2017,277;
 • Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 21 december 2016 houdende, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, opheffing van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming in het kader van de toekenning van steun in het Waalse Gewest, aan de projectdragers en aan kleine en middelgrote ondernemingen om diensten te betalen die het ondernemerschap of de groei bevorderen, en die een databank van authentieke bronnen vormt i.v.m. deze geïntegreerde portefeuille, BS 23/03/201,392847;
 • www.cheques-entreprises.be.