• nl
Taalkeuze

WalloniŽ verwerpt het decreet omtrent "Mystery Calls"

Datum: 4/05/2018

Zoals aangekondigd in onze flash van 29 december 2017, kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs sinds 1 januari 2018 onder een valse identiteit per post, elektronisch of telefonisch contact opnemen met een werkgever of iemand van het bedrijf om te controleren of er geen discriminatie is op vlak van werkgelegenheid. Hiervoor worden discriminatietesten uitgevoerd.

Gelijkaardige sollicitaties die enkel verschillen op één criterium dat mogelijk tot discriminatie leidt, bijvoorbeeld leeftijd, afkomst, geslacht, … kunnen worden opgestuurd naar een werkgever. Ook kunnen zij zogenaamde “mystery calls” uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of een werkgever of iemand uit het bedrijf niet tegemoetkomt aan een discriminerende vraag van een mogelijke klant.

Deze testen mogen wel niet zomaar worden uitgevoerd. Ze kunnen pas worden toegepast na klachten of meldingen.

Op woensdag 25 april 2018 verwierp het Waals Parlement een door de oppositie ingediend voorstel voor een besluit dat erop gericht was deze verordening in Wallonië toe te passen.

Bron:

  • Waals Parlement, decreet nr. 910 (2017-2018), nr. 2, zitting 2017-2018, van 27/03/2018