• nl
Taalkeuze

Was het nu 2018, 2019 of 2020?

Categorie: Opleiding   Datum: 3/11/2017

Stelt u zich deze vraag ook geregeld? In dit geval nodigen we u graag uit op onze opleiding sociale actualiteit.

Naar aanleiding van de geplande aanpassingen van de bestaande forfaits  voor allerlei IT-voordelen (de bedrijfsgsm, een laptop, pc of tablet), verdiepen we ons in de « sociale » en « fiscale » waarderingswijzen van een aantal alternatieve loonvormen.  In de toekomst zullen de RSZ en fiscale waardering van bepaalde alternatieve loonvormen immers allemaal verder op elkaar worden afgestemd.  Wat betekent dit concreet voor u?

Wordt u bij een uitdiensttreding van een werknemer ook soms overvallen door twijfels over het sluitend karakter van de op te geven ontslagmotivering? Of over het al dan niet uit te betalen loon voor feestdagen na uitdiensttreding of zelfs over de correctheid van de na te leven opzeggingstermijnen? Wij zorgen alvast voor het wegnemen van uw eventuele pijnpunten. In deze sessie gaan we namelijk samen met u in op een aantal vaak voorkomende vragen die gepaard gaan met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onder meer:

 • Hoe zit het met ontslagmotivering?
 • Welke loonelementen neemt u al dan niet in rekening bij de berekening van de opzeggingsvergoeding?
 • Hoe berekent u concreet een eventuele schorsing van de opzeggingstermijn?
 • Welke opzeggingstermijnen dienen te worden toegepast vanaf 2018?

Vervolgens gaan we dieper in op de aangekondigde maatregelen uit het zomerakkoord. Wat is bijvoorbeeld de na te leven procedure bij de toekenning van de winstpremie? Welke werkgevers en werknemers komen nu effectief vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor een flexi-job tewerkstelling?

U komt opnieuw heel wat meer te weten over de uiteenlopende maatregelen op het vlak van aanwerving, welzijn op het werk en fiscale maatregelen.

Ten slotte wordt het voorontwerp van wet met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk onder de loep genomen. Worden in dit kader ook besproken: de wijzigingen die op u afkomen op het vlak van economische werkloosheid en de wet Renault.

Na het volgen van deze opleiding zal uw kennis alvast weer volledig bijgeschaafd zijn! 

Programma

 • Nieuwigheden op vlak van alternatieve verloningselementen (afstemming fiscale en RSZ waardering)
 • Centraal thema: hete hangijzers bij ontslag!
  Praktische issues uitgelicht
 • Verdere uitwerking maatregelen zomerakkoord
 • Voorontwerp van wet met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk
 • Aantal diverse items:
  • Nieuwe bedragen onkostenvergoeding voor korte buitenlandse dienstreizen;
  • Solidariteitsbijdrage en bedrijfswagen: cijfer 2018;
  • Aandachtspunten op het einde van het jaar;

Schrijf u hier snel in voor de opleiding sociale actualiteit van november 2017. De plaatsen zijn beperkt! Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com