• nl
Taalkeuze

Wat is het lot van een verbod tot het dragen van een hoofddoek op de werkvloer?

Categorie: Sociaal   Datum: 24/03/2017

Het al dan niet mogen dragen van uiterlijke tekenen van religie, godsdienst op de werkvloer beroert steeds weer de gemoederen.

Recent boog het Europees Hof van Justitie zich over een case waarin een werkgever een werkneemster verzocht om geen hoofddoek te dragen bij de contacten met klanten.

De werkneemster bleef echter haar hoofddoek dragen en werd door de werkgever ontslagen.

Het Hof oordeelde dat er in deze zaak geen sprake was van discriminatie aangezien de onderneming een vooraf vastgelegd beleid had dat voorzag in een verbod op het dragen van zichtbare religieuze, filosofische of politieke symbolen.

Het Hof oordeelde wel dat een dergelijk verbod enkel mag gelden voor medewerkers die rechtstreeks in contact treden met klanten.

Bovendien merkte het Hof op dat een verbod zich moet richten tot alle werknemers en niet mag beperkt zijn tot één bepaalde groep van werknemers.

Bron:

  • Arrest Europees Hof van Justitie 14 maart 2017.