• nl
Taalkeuze

Wat wijzigt er in 2016?

Categorie: Sociaal   Datum: 8/01/2016

Hieronder vindt u een kort overzicht van de wijzigingen die zich in 2016 voordoen. 

Wet taxshift

In de Nieuwsflash van 1 januari 2016 (taxshift) werd reeds uitgebreid ingegaan op deze onderwerpen. De wijzigingen die zich in 2016 zullen voordoen hebben betrekking op:

  • De RSZ doelgroepvermindering eerste aanwervingen (vanaf 1 januari 2016);
  • De verlaging patronale RSZ-bijdragen en hervorming van de structurele vermindering (vanaf 1 april 2016);
  • De versterking fiscale vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid (vanaf 1 januari 2016);
  • De afschaffing van de 1% IPA-vrijstelling bedrijfsvoorheffing in profit-sector (vanaf 1 april 2016);
  • Versterking van de koopkracht voor de werknemer (BV-schalen vanaf 1 januari 2016).

Programmawet

In de Nieuwsflash van 1 januari 2016 (Programmawet) werden de wijzigingen die zich in 2016 zullen voordoen reeds besproken, met name: 

  • Verhoging RSZ werkgeversbijdragen SWT en SWAV (vanaf 1 januari 2016);
  • Fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag SWT en SWAV in geval van werkhervatting (vanaf 1 januari 2016).

Wijziging van het referentiejaar voor onderneming in moeilijkheden

Zie Nieuwsflash van 11 december 2015. Ondertussen is dit KB verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2015.

Nieuwe tariferingsregeling voor externe diensten

Zie Nieuwsflash van 18 december 2015.

Einde van de papieren maaltijdcheques en verhoging van het maximale patronale gedeelte

Zie Nieuwsflash van 18 september 2015.

Overgangsperiode outplacement beëindigd

In geval van verbreking mag de werkgever voortaan automatisch 4 weken loon in mindering brengen, ongeacht of de werknemer outplacement weigert of niet. Tot voor kort gold een overgangsregeling waarbij de werknemer het outplacement kon weigeren zonder vermindering van de verbrekingsvergoeding tot gevolg. 

Motivering ontslag (CAO nr. 109 NAR) 

Ook de paritaire comité’s met afwijkende opzeggingstermijnen vallen voortaan onder de regels CAO nr. 109 NAR betreffende de motivering van het ontslag. 

Verhoging leeftijd vervroegd pensioen

Zie Nieuwsflashen van 31 juli 2015 en 28 augustus 2015.

Einde overgangsregeling SWT 56 jaar

Zie Nieuwsflash van 27 november 2015.

Rendementsgarantie WAP

Zie Nieuwsflash van 16 oktober 2015.

Loonnorm 2016

Zie Nieuwsflash van 8 mei 2015.

Sleutelcijfers

Traditiegetrouw worden heel wat bedragen aangepast op 1 januari van elk jaar. Het gaat onder meer om:

Daarnaast worden meerdere bedragen, gekoppeld aan de RSZ-wetgeving en fiscale wetgeving, geïndexeerd, zoals:

Nog niet alle bedragen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnenkort kunt u alle meest recente bedragen raadplegen op de website van EASYPAY GROUP onder de rubriek “Sleutelcijfers”.