• nl
Taalkeuze

Weldra versoepeling van de IBO-regelgeving in Vlaanderen

Categorie: Sociaal   Datum: 16/08/2013

Via een Individuele Beroepsopleiding (IBO) kan een werkzoekende gedurende 1 tot 6 maanden een opleiding volgen in een onderneming. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de VDAB. De werkgever moet geen loon (en RSZ) betalen maar slechts een productiviteitspremie. Voor de werkloze is het een stap naar een vaste arbeidsbetrekking. Hij ontvangt een inkomen dat een normaal loon benadert.

Meer info vindt u terug op de website van de VDAB

De algemene regel is dat de opleiding steeds gevolgd wordt door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij de onderneming. De Vlaamse regering wil deze verplichting versoepelen:

  • Het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur blijft de regel;
  • Een onderneming kan een afwijking van deze verplichting vragen bij de VDAB als zij kan aantonen dat het gangbare aanwervingsbeleid in de onderneming dit verantwoordt. Aangezien in bepaalde sectoren of ondernemingen het aanwervingsbeleid erin bestaat om eerst met proefcontracten of overeenkomsten van bepaalde duur te werken, maken zij geen gebruik van IBO-contracten. Teneinde ook deze sectoren en ondernemingen te betrekken in het systeem van IBO-contracten wordt er voorzien in de mogelijkheid om af te wijken van de algemene regel en een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aan te bieden.
  • De VDAB zal de afwijking toestaan inzoverre aangetoond wordt dat het aanwervingsbeleid dit vereist.

Deze versoepeling treedt (in principe) in werking vanaf 1 oktober 2013.

Bron: