• nl
Taalkeuze

Welvaartsaanpassing van aantal werkloosheidsuitkeringen en invloed op SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 7/08/2015

Welvaartsaanpassing van aantal werkloosheidsuitkeringen en invloed op SWT 

Er werd beslist om een deel van de welvaartsenveloppe te gebruiken voor de verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Op deze manier wenst men geleidelijk de laagste uitkeringen op te trekken tot het niveau van de Europese armoededrempel. Daarnaast beoogt men het niveau van de werkloosheidsuitkeringen te spiegelen aan de uitkeringen in de andere takken van de sociale zekerheid.

Welvaartsaanpassing op 1 juli 2015

De loonschijven die in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het bedrag van de werkloosheidsuitkering worden aangepast. 

De RVA bevestigde dat dit inhoudt dat personen die op heden in SWT zijn en in juni 2015 de maximale uitkering genoten (met name 48 EUR per dag en 1248 EUR per maand) vanaf juli 2015 een hogere werkloosheidsuitkering zullen ontvangen (met name 48,60 EUR per dag en 1263,60 EUR per maand). Opgelet de werkgever dient daarentegen geen herberekening te doen van de bedrijfstoeslag (aanvullende vergoeding) die hij aan de SWT-er verschuldigd is. 

Ten gevolge van een mogelijke kleine stijging van het inkomen van de SWT-er kunnen de sociale en fiscale inhoudingen die verschuldigd zijn vanaf 1 juli 2015 verschillen van voorheen.

Welvaartsaanpassing op 1 september 2015

De minimumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen, de forfaits en de inschakelingsvergoedingen worden op 1 september 2015 opgetrokken.

Voor de SWT-er met een laag loon, kan dit betekenen dat dit een invloed heeft. De uitkering mag niet dalen onder een bepaald niveau dat verband houdt met de gezinssituatie van de SWT-er. 

Aangezien het minimumbedrag wordt opgetrokken, kan dit een invloed hebben op de berekening van de sociale en fiscale inhoudingen. 

Bron:

  • Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016, BS 31 juli 2015;
  • Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016, BS 31 juli 2015.