• nl
Taalkeuze

Welvaartsaanpassing van een aantal werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 september 2017 - impact op SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 8/09/2017

De minimumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen, de forfaits en de inschakelingsvergoedingen worden op 1 september 2017 opgetrokken.

Voor de SWT-er met een laag loon, kan dit betekenen dat dit een invloed heeft. De uitkering mag niet dalen onder een bepaald niveau dat verband houdt met de gezinssituatie van de SWT-er.
Aangezien het minimumbedrag wordt opgetrokken, kan dit een invloed hebben op de berekening van de sociale en fiscale inhoudingen..

Nieuw maximumbedrag werkloosheid (SWT) vanaf 1 september 2017

De werkloosheidsuitkering in het kader van een SWT wordt berekend op basis van het laatste loon en is gelimiteerd tot een maximumbedrag. Tot 31 augustus 2017 was dit maximumbedrag 50,57 EUR/dag en 1.314,82 EUR/maand ('oude maximale bedrag werkloosheid SWT') .
Vanaf 1 september 2017 stijgt dit maximumbedrag naar 50,82 EUR/dag en 1.321,32 EUR/maand ('nieuwe maximale bedrag werkloosheid SWT'). De stijging van de maximumbedragen geldt voor alle SWT’ers, dus zowel voor de nieuwe als voor de lopende (wanneer zij hiervoor in aanmerking komen) SWT’ers.

Ter info: De stijging van het maximaal dagbedrag werkloosheidsuitkering vanaf 1 september 2017 is het gevolg van de creatie van een nieuwe cijfercode voor het maximaal dagbedrag werkloosheidsuitkering, m.n. de nieuwe cijfercode 61 ("cijfercode" 61 = 50,82 EUR/dag en 1.321,32 EUR/maand); vóór 1 september 2017 was de cijfercode voor het maximaal dagbedrag werkloosheidsuitkering begrensd tot cijfercode 60 ("cijfercode" 60 = 50,57 EUR/dag en 1.314,82 EUR/maand).
Alle cijfercodes van 60 en lager blijven ongewijzigd op 1 september 2017.

M.a.w. enkel indien men vóór 1 september 2017 toepassing maakte van de max. werkloosheidsuitkering ("cijfercode" 60 = 50,57 EUR/dag en 1.314,82,00 EUR/maand), zal een herberekening noodzakelijk zijn.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven.

Codes werkloosheid Dagbedrag werkloosheid vóór 1 september 2017 Dagbedrag werkloosheid vanaf 1 september 2017
…. …               (niet gewijzigd)
58 49,06 EUR 49,06 EUR (niet gewijzigd)
59 49,94 EUR 49,94 EUR (niet gewijzigd)
60 50,57 EUR 50,57 EUR (niet gewijzigd)
61 (nieuw) / 50,82 EUR (nieuw)

Wat wijzigt er op 1 september 2017 voor nieuwe SWT’s (SWT aangevangen na 31 augustus 2017)?

Voor de SWT’s aangevangen na 31 augustus 2017 moet rekening worden gehouden met het nieuwe maximale bedrag werkloosheid SWT (cijfercode 61) om de bedrijfstoeslag én de RSZ-bijdragen te berekenen.

Wat wijzigt er op 1 september 2017 voor lopende SWT’s (SWT aangevangen vóór 1 september 2017)?

Voor SWT’s aangevangen vóór 1 september 2017, dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang men voor het bedrag van de werkloosheidsuitkering al dan niet toepassing maakte van het max. bedrag werkloosheid (tot 31 augustus 2017 was dit 50,57 EUR/dag of 1.314,82 EUR/maand).

Opgelet: De bedrijfstoeslag stijgt niet. Immers, deze wordt slechts éénmaal berekend (nl. aan het begin van het stelsel SWT). Ook de RSZ-werkgeversbijdrage wijzigt niet, gezien deze wordt berekend op het (ongewijzigd) bedrag bedrijfstoeslag.

Lopende SWT’s vóór 1 september 2017 met toepassing van oud maximaal bedrag werkloosheid SWT (gelijk aan 50,57 EUR/dag of 1.314,82 EUR/maand)

Voor de lopende SWT’s vóór 1 september 2017 met toepassing van het max. bedrag werkloosheid (50,57 EUR/dag of 1.314,82 EUR/maand), wordt het bedrag van de werkloosheid vanaf 1 september 2017 automatisch opgetrokken tot het nieuwe maximale bedrag werkloosheidsuitkering ("cijfercode" 61 = 50,82 EUR/dag en 1.321,32 EUR/maand).

De RSZ-werknemersinhouding (standaard 6,5%) wordt berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag. Gezien het bedrag van de werkloosheid vanaf 1 september 2017 verhoogd werd, betekent dit dat ook de RSZ-werknemersinhouding hoger zal zijn.

Lopende SWT’s vóór 1 september 2017 zonder toepassing van oud maximaal bedrag werkloosheid SWT (minder dan 50,57 EUR/dag of 1.314,82 EUR/maand)

Voor alle lopende SWT’s vóór 1 september 2017 zonder toepassing van het maximale bedrag werkloosheid (minder dan 50,57 EUR/dag of 1.314,82,00 EUR/maand), verandert er niets vanaf 1 september 2017 en dient bijgevolg geen enkele herberekening te gebeuren.

Schema

Lopende SWT’s (aangevangen vóór 1 september 2017) Acties
U hebt bij de berekening van een lopend SWT tot 31 augustus 2017 wel toepassing gemaakt van de oude max. werkloosheidsuitkering SWT van 50,57 EUR/dag en 1.314,82 EUR/maand (cijfercode 60) U dient vanaf 1 september 2017 een herberekening door te voeren:
  • Herberekening met toepassing van de nieuwe max. werkloosheidsuitkering van 50,82 EUR/dag en 1.321,32 EUR/maand (cijfercode 61)
  • Herberekening van de RSZ-werknemersinhoudingen
U hebt bij de berekening van een lopend SWT tot 31 augustus 2017 geen toepassing gemaakt van de max. werkloosheidsuitkering, maar van een lager dag- of maandbedrag werkloosheidsuitkering (noch toepassing van het oude max. bedrag werkloosheid SWT noch toepassing van het nieuwe max. bedrag werkloosheid SWT) U hoeft geen enkele herberekening door te voeren.

Bron:

  • Website RVA