• nl
Taalkeuze

Wenst u ook de impact van de taxshift op uw personeelskost vanaf 1 januari 2018 te kennen?

Categorie: Sociaal   Datum: 15/12/2017

Heel wat werkgevers willen heel graag de impact van de taxshift op de personeelskosten vanaf 1 januari 2018 kennen, o.m. in het kader van budgetten 2018 e.v., nieuwe prijszetting, …

Wij bieden u hierbij graag de nodige hulp om u hieromtrent de gewenste becijfering aan te leveren om u een duidelijk beeld te bieden van de impact van deze taxshift.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de basiswerkgeversbijdrage RSZ voor de meeste werkgevers verlaagd van 30 % naar 25 %. Dit betekent evenwel jammer genoeg niet dat uw personeelskosten vanaf 1 januari 2018 met 5 % dalen. Want, op 1 januari 2018 wordt ook de formule structurele vermindering RSZ gewijzigd, waardoor u mogelijks heel wat minder structurele vermindering als werkgever kunt genieten.

Wenst u bijgevolg ook een duidelijk en realistisch beeld te ontvangen van de impact van de wijzigingen taxshift op 1 januari 2018, contacteer ons dan op: