• nl
Taalkeuze

Werkbonus: koppeling aan het GGMMI - publicatie in het Belgisch Staatsblad

Categorie: Sociaal   Datum: 20/06/2014

Zoals u reeds kon lezen in onze nieuwsflash van 14 maart 2014 werd vanaf 1 januari 2014 het verminderingsbedrag van de werkbonus automatisch gekoppeld aan de evolutie van het GGMI. Dit wordt reeds toegepast vanaf het eerste kwartaal op basis van de RSZ-instructies, maar wordt pas nu definitief door de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Bron:

  • KB tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 16 juni 2014.