• nl
Taalkeuze

Werkbonus Brussel: de Brusselse overheid kent vanaf 2018 bonussen toe aan werkzoekenden die zich als zelfstandige vestigen als hoofdactiviteit

Categorie: Sociaal   Datum: 12/01/2018

Vanaf 1 januari 2018 worden werkzoekenden door de Brusselse overheid ondersteund met een bonus van maximaal 6 maanden wanneer zij zich als zelfstandige vestigen als hoofdactiviteit.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deze maatregel op in zijn doelgroepbeleid. Deze maatregel wordt geregeld door de oprichting van "bevoegde structuren" die door de Minister van Werkgelegenheid worden opgericht. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van en het toezicht op nieuwe zelfstandigen, waarvan de precieze voorwaarden in overeenkomsten zijn vastgelegd.

De voorwaarden voor de toekenning van deze bonus aan de nieuwe zelfstandige zijn de volgende:

 • gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • een KBO-nummer bezitten;
 • bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen verzekerd zijn;
 • door een bevoegde structuur gevolgd worden op volgende wijze:
 • bij de vestiging, door middel van een kennisgeving aan de bevoegde structuur;
 • gedurende de activiteit, zelfs gedurende de periode die door de bonus wordt gedekt;
 • bij het begin van de coachingssessie als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris;
 • niet gebonden zijn door een overeenkomst met een bedrijfscoöperatie;
 • in de twee voorafgaande jaren niet als zelfstandige werkzaam zijn geweest;
 • deze bonus in de laatste twee jaren niet hebben gekregen;
 • er is geen maatregel getroffen om de uitkeringen te handhaven gedurende een periode van twaalf maanden waarin een nieuwe zelfstandige activiteit als aanvulling op een andere activiteit is begonnen (maatregel als bedoeld in artikel 48, § 1bis, van het Besluit tot regeling van de werkloosheid van 25 november 1991).

Deze bonus kan oplopen tot 4.000 EUR over een periode van 6 maanden. De steun wordt maandelijks toegekend op basis van de volgende degressiviteit:

1ste maand 1.250 EUR
2de maand 1.000 EUR
3de maand 750 EUR
4de maand 500 EUR
5de maand 250 EUR
6de maand 250 EUR

Om voor deze toeslag in aanmerking te komen, moet de aanvrager, naast de bovengenoemde voorwaarden, binnen drie maanden een aanvraag indienen bij Actiris met behulp van een ad hoc-formulier. Actiris heeft 20 werkdagen na ontvangst van dit verzoek om haar beslissing schriftelijk mee te delen. Indien het negatief is, worden de redenen voor de weigering vermeld. Indien geen antwoord werd ontvangen, wordt Actiris geacht een gunstig advies te hebben.

Bron:

 • Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2017 tot invoering van een premie voor zelfstandigen, BS 3 januari 2018, 180.