• nl
Taalkeuze

Werkbonus stijgt (opnieuw) vanaf 1 april 2013

Categorie: RSZ   Datum: 5/04/2013

Werknemers met een laag loon kunnen via de werkbonus genieten van een vermindering op de door hen te betalen bijdragen aan de sociale zekerheid. De werknemer zal m.a.w. een (iets) hoger nettoloon hebben, zonder dat het brutoloon stijgt. De werkbonus heeft bijgevolg geen invloed op de werkgeverskost.

Zoals u kon lezen in onze Nieuwsflash van 15 februari 2013 werd de berekeningswijze van de sociale werkbonus nog maar aangepast vanaf 1 januari 2013. Sinds begin dit jaar wordt de werkbonus lineair toegepast (het bedrag van de werkbonus daalt naargelang het brutoloon van de werknemer stijgt). Verder zijn er maar drie verminderingsklassen meer.

Maandelijks brutoloon Vermindering persoonlijke bijdrage
≤ 1.501,82 EUR (=GMMI 21 jaar) Bedienden: 175 EUR
Arbeiders: 189 EUR
> 1.501,82 EUR en ≤ 2.385,41 EUR Bedienden:
175,00 EUR - (0,1981 x (S - 1.501,82 EUR))
Arbeiders:
189,00 EUR - (0,2139 x (S - 1.501,82 EUR))
> 2.385,41 EUR 0 EUR

GMMI = gewaarborgd minimummaandinkomen – bedrag 1 december 2012

De ministerraad gaf op 29 maart 2013 zijn akkoord om de sociale werkbonus nog te versterken voor een bedrag van 30 miljoen EUR op jaarbasis. De werkbonus wordt opgetrokken van:

  • 175 EUR naar 184 EUR per maand voor bedienden;
  • 189 EUR naar 198,72 EUR per maand voor arbeiders.

Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld werknemers met een minimumloon hun nettoloon zien toenemen met 75,6 EUR per jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit zal ingaan vanaf 1 april 2013 en zal reeds een direct effect hebben op de loonberekeningen.

Onder voorbehoud van publicatie van het definitief koninklijk besluit zal de werkbonus er vanaf 1 april 2013 als volgt uitzien:

Maandelijks brutoloon Vermindering persoonlijke bijdrage
≤ 1.501,82 EUR (=GMMI 21 jaar) Bedienden: 184,00 EUR
Arbeiders: 198,72 EUR
> 1.501,82 EUR en ≤ 2.385,41 EUR Bedienden:
184,00 EUR - (0,2082 x (S - 1.501,82 EUR))
Arbeiders:
198,72 EUR - (0,2249 x (S - 1.501,82 EUR))
> 2.385,41 EUR 0 EUR

Op 1 januari 2014 zal een nieuw mechanisme van indexering van de werkbonus worden toegepast. De werknemer die een loonindexatie krijgt zal hierdoor volledig van dit voordeel kunnen genieten.

Bron: