• nl
Taalkeuze

Werkbonus verhoogd - KB gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 26/04/2013

In onze Nieuwsflash van 5 april 2013 brachten wij u reeds op de hoogte van de voorziene stijging van de werkbonus. In het Belgisch Staatsblad van 23 april 2013 werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de wettelijke regeling inzake de werkbonus in die zin aanpast. De aanpassing gebeurt retroactief vanaf 1 april 2013.

Ter herinnering: de werkbonus wordt opgetrokken van:

  • 175 EUR naar 184 EUR per maand voor bedienden;
  • 189 EUR naar 198,72 EUR per maand voor arbeiders. 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 10 april 2103 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 23 april 2013, 24697.