• nl
Taalkeuze

Werken op een feestdag: enkele spelregels!

Categorie: Sociaal   Datum: 3/05/2013

In de maand mei hebben werknemers recht op enkele feestdagen, namelijk Dag van de arbeid op 1 mei 2013, Hemelvaart op 9 mei 2013 en Pinkstermaandag op 20 mei 2013. We herhalen kort even de belangrijkste spelregels.  

1. Arbeid op een feestdag  

In principe mag er niet gewerkt worden op een feestdag of een vervangingsfeestdag. In bepaalde gevallen kan echter worden afgeweken van dit verbod. Als principe geldt dat als de werknemer op zondag mag werken, hij ook mag werken op een feestdag. Is dit het geval en de werknemer werkt op een feestdag, dan heeft hij recht op inhaalrust. 

2. Toekenning inhaalrust

De inhaalrust voor prestaties op zondag voor een voltijdse werknemer wordt op volgende manier toegekend: 

  • Indien de arbeid op de feestdag (of de vervangingsfeestdag) langer heeft geduurd dan 4 uur, dan bedraagt de inhaalrust een volledige dag;
  • Werkte men niet langer dan 4 uur, dan bedraagt de inhaalrust een halve dag. Deze inhaalrust dient toegekend te worden vóór of na 13 uur.

Voor de deeltijdse werknemers die tijdens een feestdag worden tewerkgesteld, is de inhaalrust gelijk aan de werkelijke duur van de op de feestdag verrichte arbeid. 

De inhaalrust voor tewerkstelling op een feestdag moet toegekend worden binnen de 6 weken welke op de feestdag volgen. 

3. Loon voor de feestdag 

Het loon voor een feestdag of een vervangingsfeestdag moet overeenstemmen met het loon dat de werknemer zou ontvangen hebben indien hij op deze dag effectief zou gewerkt hebben. Dit loon bestaat uit het basisloon alsook uit alle premies en voordelen in natura. 

Indien de werknemer arbeid verricht op een feestdag, dan geeft deze als dusdanig geen recht op een premie of op een loontoeslag, tenzij dit specifiek is bepaald in de sector of de onderneming. Men dient overigens na te gaan of de arbeid die men verricht op een feestdag geen overwerk is dat recht geeft op overloon.

Het loon voor de dag inhaalrust moet tevens gelijk zijn aan het normale loon dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij op die dag werkelijk gewerkt had (basisloon inclusief de premies en andere voordelen).

Bron:

  • Wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31 januari 1974.