• nl
Taalkeuze

Werkgeversbijdragen tot de vakantiekas dalen

Categorie: RSZ   Datum: 19/06/2015

De invoering van het eenheidsstatuut heeft vooral grote financiële implicaties voor de ondernemingen die arbeiders tewerkstellen. Zo zijn de opzeggingstermijnen voor de arbeiders verlengd en is de carensdag afgeschaft sinds 1 januari 2014.

De regering ging maatregelen uitwerken om deze extra kosten in de mate van het mogelijk te compenseren. 

Vanaf het tweede kwartaal 2015 wordt de kwartaalbijdrage die de werkgever moet betalen aan de vakantiekas voor het vakantiegeld arbeiders verminderd van 6 % naar 5,83 %. Ook in de volgende kwartalen wordt de werkgeversbijdrage verder verminderd:

 • Voordien: 6%
 • Vanaf Q2/2015: 5,83 %
 • Vanaf Q1/2016: 5,65 %
 • Vanaf Q1/2017: 5,61 %
 • Vanaf Q1/2018: 5,57 %

De jaarlijkse werkgeversbijdrage tot de vakantiekas blijft ongewijzigd op 10,27%.

De totale jaarlijkse bijdrage is bijgevolg als volgt:

 • Voordien: 16,27%
 • Vanaf Q2/2015: 16,10 %
 • Vanaf Q1/2016: 15,92 %
 • Vanaf Q1/2017: 15,88 %
 • Vanaf Q1/2018: 15,84 %

Deze maatregel was voorzien in de Wet tot bevordering van de Werkgelegenheid en is nu uitgevoerd bij Koninklijk Besluit.

Bron:

 • Koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 16 juni 2015, 34611
 • Website RSZ