• nl
Taalkeuze

Werkgeversgroepering opnieuw verlengd (tot 1 juli 2017)

Categorie: Sociaal   Datum: 17/06/2016

Een werkgeversgroepering is een groepering van werkgevers die samen één of meerdere werknemers tewerkstellen en deze werknemers aan de leden van deze groepering ter beschikking stellen. De werkgeversgroepering moet aan de minister van Werk via een welbepaalde procedure (zie Nieuwsflash van 31 augustus 2014) de toelating vragen om haar werknemers ter beschikking te mogen stellen van gebruikers. De werkgeversgroepering kan enkel werknemers ter beschikking stellen van gebruikers die lid zijn van deze groepering.

Een koninklijk besluit heeft de maatregel verlengd tot 1 juli 2017.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 9 juni 2016, 35027.