• nl
Taalkeuze

Werkplekleerplaatsen: KB betreffende de berekening en invulling gepubliceerd!

Categorie: RSZ   Datum: 15/03/2013

Het tewerkstellingsplan bepaalt dat alle werkgevers samen in de Belgische privésector vanaf 1 januari 2013 verplicht zijn om a rato van 1% van hun totale personeelsbestand werkplekleerplaatsen in hun onderneming ter beschikking te stellen. Een KB diende nog de verdere details inzake de berekening en de invulling van de werkplekleerplaatsen uit te werken. Op 11 maart 2013 werd dit KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In het KB is  te lezen hoe het personeelsbestand berekend moet worden, de definitie van werkplekleerplaatsen, de formule die gebruikt moet worden,…

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 42/1 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 11 maart 2013, p. 14314.