• nl
Taalkeuze

Wet Macron: detacheringsattest verplicht digitaal over te maken vanaf 1 januari 2017!

Categorie: Sociaal   Datum: 6/01/2017

Sedert 1 juli 2016 gelden een aantal extra verplichtingen voor alle transport van en naar Frankrijk. Zo moeten zowel transportdiensten met laad- of losadres op Frans grondgebied alsook alle autobussen en autocars met bestemming of vertrek in Frankrijk aan onderstaande formaliteiten voldoen:

  • Zowel een kopie van de arbeidsovereenkomst als een detacheringsattest in hun voertuig hebben;
  • Een vertegenwoordiger op het Franse grondgebied aanstellen als aanspreekpunt voor de Franse overheid en de Franse controlediensten die bepaalde gegevens en documentatie bijhoudt.
    (voor meer informatie zie voorgaand flashbericht van 08/07/2016)

Nieuw vanaf 1 januari 2017 is dat de werkgevers alle gegevens van hun gedetacheerde werknemers op Frans grondgebied eveneens dienen te registeren via SIPSI (= Système d’Information Sur les Prestations de Service Internationales) op volgende website: www.sipsi.travail.gouv.fr.

Bovenstaande website kan worden beschouwd als de Franse tegenhanger van de Limosa-website in België.

Bron:

  • Flash nr. 70 UPTR dd. 22/12/2016.