• nl
Taalkeuze

Wet eenheidsstatuut arbeiders-bedienden: update nota beschikbaar op www.easypay-group.com !

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 10/01/2014

Ten gevolge van de publicatie van de Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2013, werd de nota geüpdatet. 

Deze nota geeft een duidelijke uiteenzetting van de wetgeving van het eenheidsstatuut en biedt een antwoord op vele vragen!

U kan de nota hier vinden.

Opleiding Eenheidsstatuut - 30 januari 2014 

Op 30 januari 2014 voorzien wij een opleiding speciaal gewijd aan de reglementering zoals gepubliceerd inzake het Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.  

Tijdens deze sessie overlopen we stap per stap de weerslag van deze nieuwe wetgeving op de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, zowel voor de overeenkomsten die reeds bestonden voor 1 januari 2014 als deze die vanaf die datum zullen aanvangen. Ook zijn er aanpassingen aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of tijdens een periode van ziekte, het sollicitatieverlof, de motivering van het ontslag, enz.

De nieuwe wetgeving besteedt ook veel aandacht aan maatregelen om ontslagen werknemers terug aan de slag te krijgen. Zo wordt er een nieuw systeem van outplacement ingevoerd en zullen er in de sectoren maatregelen van inzetbaarheid worden uitgewerkt. 

Tenslotte wordt ook het proefbeding afgeschaft. 

Meer info vindt u hier.

Bron: 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147.