• nl
Taalkeuze

Wet eenheidsstatuut op laatste dag 2013 gepubliceerd!

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 3/01/2014

Zoals verwacht is de wet op de invoering van het eenheidsstatuut en het afschaffen  van de carensdag op de laatste dag van het jaar 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen. 

Op het eerste zicht lijkt deze definitieve tekst niet te zijn gewijzigd ten opzichte van het wetsontwerp, maar een grondige analyse moet nog plaatsvinden. Eén uitzondering: er werd nog een afdeling toegevoegd met betrekking tot de ziekte-uitkeringen ten laste van de mutualiteiten.

De afschaffing van de carensdag vanaf 2014 en de inwerkingtreding van nieuwe bepalingen inzake de berekening van de opzeggingstermijn zijn wijzigingen met een belangrijke impact. Naast deze aanpassingen voorziet de wetgeving in nog heel wat andere wijzigingen van de bestaande reglementering. 

Onze nota betreffende het eenheidsstatuut geeft een duidelijke uiteenzetting van de wetgeving van het eenheidsstatuut en biedt een antwoord op vele vragen!

Meer info vindt u hier.

Opleiding Eenheidsstatuut - 30 januari 2014

Op 30 januari 2014 voorzien wij een opleiding speciaal gewijd aan de reglementering zoals gepubliceerd inzake het Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.  

Tijdens deze sessie overlopen we stap per stap de weerslag van deze nieuwe wetgeving op de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, zowel voor de overeenkomsten die reeds bestonden voor 1 januari 2014 als deze die vanaf die datum zullen aanvangen. Ook zijn er aanpassingen aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of tijdens een periode van ziekte, het sollicitatieverlof, de motivering van het ontslag, enz.

De nieuwe wetgeving besteedt ook veel aandacht aan maatregelen om ontslagen werknemers terug aan de slag te krijgen. Zo wordt er een nieuw systeem van outplacement ingevoerd en zullen er in de sectoren maatregelen van inzetbaarheid worden uitgewerkt. 

Tenslotte worden de carensdag en het proefbeding afgeschaft. 

Meer info vindt u hier.

Bron: 

  • Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147.