• nl
Taalkeuze

Wet houdende diverse bepalingen gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

Op 1 augustus 2013 werd een Wet houdende diverse bepalingen gepubliceerd. Deze wet voorziet een aantal wijzigingen op sociaal en fiscaal vlak. 

In dit bericht krijgt u een overzicht en een opsomming van de wijzigingen die in de wet houdende diverse bepalingen terug te vinden zijn en enig belang hebben op vlak van personeelsbeheer. 

Wijzigingen op sociaal vlak

  1. Afschaffing van verkorte opzeggingstermijnen voor luchtvaartpersoneel;
  2. Specifieke arbeidsovereenkomstenwet voor personeel van de binnenscheepvaart afgeschaft;
  3. Opnametermijn adoptieverlof licht gewijzigd;
  4. Invoering van verjaringstermijnen voor onterecht betaalde bedragen door Sluitingsfonds;
  5. Zondagsarbeid: enkele uitzonderingen geschrapt;
  6. Overgangsperiode voor bestraffing van het niet-naleven van een algemeen verbindend verklaarde CAO verlengd tot 30 juni 2015;
  7. Bijdrage wegens overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid: formule bekend.

Wijzigingen op fiscaal vlak

  1. Fiscus volgt RSZ inzake maximumbedrag loonbonus;
  2. Fiscale aftrek dienstencheques en PWA-cheques beperkt.

Deze wijzigingen worden afzonderlijk behandeld in onze Nieuwsflash van deze week. 

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.