• nl
Taalkeuze

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale bepalingen: publicatie in het Belgisch Staatsblad

Categorie: Sociaal   Datum: 4/12/2015

Op 26 november 2015 is de wet diverse bepalingen verschenen in het Belgisch Staatsblad. De voornaamste bepalingen uit deze wet – namelijk de invoering van de flexi-jobs en de specifieke regelgeving inzake overuren in de horecasector - werden reeds uitvoerig toegelicht in de Nieuwsflash van 30 november 2015.

Volgende onderwerpen komen tevens aan bod:

  • De meldingsplicht in het kader van Limosa voor zelfstandigen geldt vanaf 1 januari 2017 enkel nog voor risicogevoelige sectoren;
  • De regeling aanwezigheidsregistratie voor de vleessector werd op enkele vlakken aangepast. Zo wordt onder andere het toepassingsgebied verfijnd;
  • Er wordt voorzien in de mogelijkheid om bij KB de aannemer gelijk te stellen met de opdrachtgever voor wat betreft de aannemersaansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden en aangifte van werken. 

Bron: 

  • Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015, 70563.