• nl
Taalkeuze

Wet tot optimalisatie van de steunzones gepubliceerd

Datum: 17/08/2018

In onze Nieuwsflash van 6 oktober 2017 werd  de optimalisatie van de steunmaatregelen aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden reeds aangekondigd. De definitieve tekst werd nu ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Wij overlopen voor u de opvallendste aanpassingen en nieuwigheden.

Cumulverbod met andere vrijstelling

Er komt een wijziging voor de vrijstelling van doorstorting BV voor overuren. Vanaf 1 september 2018 kan de BV vrijstelling doorstorting steunzones worden gecumuleerd met de vrijstelling doorstorting overuren. De vrijstelling mag alleen niet worden toegepast op het deel van de bezoldigingen dat betrekking heeft op de overuren. De werknemer behoudt zijn belastingvermindering voor overuren.

Verderzetting vrijstelling door overnemer

Bij overname, splitsing of enige andere gelijkaardige verrichting kan de nieuwe werkgever verder de vrijstelling blijven genieten. De nieuwe werkgever neemt dus de plaats in van de werkgever die aanvankelijk de vrijstelling heeft aangevraagd. Voorwaarde is evenwel dat de overnemer een specifieke procedure (die nog moet worden uitgewerkt) volgt.

Inwerkingtreding

Deze aanpassingen treden in werking op 1 september 2018 voor investeringen waarvan het formulier na deze datum werden ingediend, of voor overnemers die de aanvraag tot gelijkstelling vanaf 1 september 2018 hebben gedaan.

Bron:

  • Wet van 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, B.S. 10.08.2018, 62698.