• nl
Taalkeuze

Wetsontwerp de-connectie binnen de ondernemingen

Categorie: Sociaal   Datum: 22/12/2017

In uitvoering van de Wet wendbaar en werkbaar werk wordt momenteel een wetsontwerp in de kamer behandeld over de-connectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen in de ondernemingen.

De opzet van het wetsontwerp is om op geregelde tijdstippen – en telkens wanneer de werknemersvertegenwoordiging hierom vraagt – binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk overleg te plegen over het gebruik van digitale communicatiemiddelen, in het bijzonder buiten de gewone werkuren.

Enerzijds wil men hiermee bewustwording creëren over de wijze waarop wordt omgegaan met digitale communicatiemiddelen en de invloed hiervan op het welzijn en de work-life balance van de werknemers (cf. stress, burn-out, …). Anderzijds biedt dit overleg de mogelijkheid om transparante afspraken te maken over wanneer een werknemer kan ‘de-connecteren’.

De wijze waarop dit overleg binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk zal moet plaatsvinden en in welke vorm de afspraken zullen worden gegoten maken momenteel nog het onderwerp van debat uit.

EASYPAY GROUP volgt het voor u op.

Bron: