• nl
Taalkeuze

Wie komt in aanmerking om brugprojecten voor jongeren te organiseren in Vlaanderen?

Categorie: Sociaal   Datum: 1/04/2016

De Vlaamse Regering heeft bepaald wie als organisator van brugprojecten voor jongeren kan opereren. Onder een brugproject wordt begrepen ‘een vorm van arbeidsparticipatie, gericht op jongeren die arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden verder moeten ontwikkelen’.

Voorwaarden gesteld aan organisator

Bepaalde organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking als organisator van brugprojecten, met name een vzw, een OCMW, een gemeente, een maatwerkbedrijf, een beschutte werkplaats en een sociale werkplaats. Deze organisaties moeten bovendien bereid zijn om netoverschrijdend en structureel volledig onafhankelijk te werken van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Vergoeding

Voor een brugproject wordt een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de organisator, het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de jongere.
Het model van de overeenkomst wordt vastgelegd door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De organisator zal een vergoeding toegekend worden van 4,5 EUR per effectief gepresteerd begeleidingsuur. De organisator moet aan de jongere een forfaitaire vergoeding van 1 EUR per effectief gepresteerd uur betalen, uitsluitend bedoeld voor het dekken van verplaatsings- en telefoonkosten.

Inwerkingtreding

Het besluit van 26 februari 2016 treedt retroactief in werking vanaf 1 september 2015.

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de brugprojecten, BS 22 maart 2016.