• nl
Taalkeuze

Wijk-werken in Vlaanderen komt er aan vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 18/08/2017

De Vlaamse Regering keurde recent principieel het besluit over Wijk-Werken goed. Wijk-Werken is de nieuwe naam en invulling voor het PWA-stelsel, waarvoor de gewesten nu grotendeels bevoegd zijn. 

Het nieuwe systeem Wijk-werken heeft als doel om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring (max. 60 uur/maand en 630 uur/jaar) te laten opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis; vandaar de benaming “Wijk-werken”.

Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij mensen thuis zoals het gras afrijden, om voor- en naschoolse kinderopvang, om het bedelen van maaltijden aan huis,…

Wijk-werkers krijgen hiervoor een kleine vergoeding van 4,10 EUR per uur bovenop de werkloosheidsuitkering.

Wijk-werken is bedoeld als opstap naar werk en om die reden beperkt in de tijd; binnen het jaar moet het werkzoekenden helpen om de volgende stap in hun traject te kunnen zetten.

Particulieren, gemeenten, scholen, OCMW’s of vzw’s die beroep willen doen op wijk-werk, zullen hiervoor net als bij dienstencheques gebruikerscheques kunnen aankopen die voor particulieren fiscaal aftrekbaar zijn (30%). De basisprijs van de cheque is 5,95 EUR, al krijgen de lokale besturen de mogelijkheid een hogere aanschafprijs te vragen die maximaal 7,45 EUR per cheque mag zijn.

De VDAB en de OCMW’s leiden werkzoekenden en leefloongerechtigden voor wie wijk-werken een oplossing kan zijn toe naar het systeem en blijven hen ook verder in hun traject opvolgen. VDAB bepaalt welke maatschappelijke taken in aanmerking komen voor wijk-werk en aan die lijst kunnen de gemeenten dan nog taken toevoegen in functie van lokale noden. Voor de organisatie van het wijk-werk kunnen de gemeenten kiezen of ze die overlaten aan VDAB of die zelf op zich nemen.

Over dit besluit inzake Wijk-werken wordt nu vervolgens het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. Het systeem is voorzien om op 1 januari 2018 in werking te treden.

Bron: