• nl
Taalkeuze

Wijziging systeem responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 23/09/2016

Werkgevers die (te) vaak gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid, dienen hiervoor een responsabiliseringsbijdrage te betalen. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze bijdrage op een aantal punten aangepast.

Kwartaalbijdrage in plaats van jaarbijdrage

De huidige jaarbijdrage wordt vanaf 1 januari 2017 gewijzigd naar een kwartaalbijdrage.
De referteperiode is niet meer het voorafgaand kalenderjaar, maar het kwartaal waarin de bijdrage wordt meegedeeld en de 3 voorgaande kwartalen.
Het eerste kwartaal waarin een kwartaalbijdrage verschuldigd kan zijn, is het eerste kwartaal van 2017.

Opgelet: ondanks het feit dat de bijdrage pas vanaf 2017 verschuldigd zal zijn, hebben de dagen economische werkloosheid vanaf 1 april 2016 reeds invloed op deze toekomstige bijdrage!

Berekeningswijze bijdrage

De kwartaalbijdrage wordt voortaan als volgt berekend: het aantal dagen werkloosheid tijdens het huidige kwartaal (D0) wordt vermenigvuldigd met een forfait (Y), waarbij het forfait afhangt van het totaal aantal dagen werkloosheid tijdens de referteperiode (S).

Met andere woorden, de kwartaalbijdrage = D0 x Y, waarbij Y afhangt van S.

Bepaling S (totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid tijdens de referteperiode)

S = D0 + D1 + D2 + D3
• D0 = het aantal dagen tijdelijke werkloosheid per handarbeider of leerling opgenomen in het huidige kwartaal (T).
• D1 = het aantal dagen tijdelijke werkloosheid per handarbeider of leerling opgenomen in het huidige kwartaal – 1 (T-1).
• D2 = het aantal dagen tijdelijke werkloosheid per handarbeider of leerling opgenomen in het huidige kwartaal – 2 (T-2).
• D3 = het aantal dagen tijdelijke werkloosheid per handarbeider of leerling opgenomen in het huidige kwartaal – 3 (T-3).

Bepaling Y (forfait per dag economische werkloosheid in het huidige kwartaal)

• Y = 0 EUR, als S kleiner of gelijk is aan 110;
• Y = 20 EUR, als S groter is dan 110 en kleiner is of gelijk aan 130;
• Y = 40 EUR, als S groter is dan 130 en kleiner is of gelijk aan 150;
• Y = 60 EUR, als S groter is dan 150 en kleiner is of gelijk aan 170;
• Y = 80 EUR, als S groter is dan 170 en kleiner is of gelijk aan 200;
• Y = 100 EUR, als S groter is dan 200.

Voorbeeld: werknemer X werd in economische werkloosheid geplaatst:
• D0: 20 dagen,
• D1: 25 dagen,
• D2: 50 dagen,
• D3: 25 dagen

S = 120 dagen, dus Y= 20

Verschuldigde bijdrage: 20 dagen x 20 EUR = 400 EUR.

Geen debetbericht meer van de RSZ

In 2016 zal de werkgever van de RSZ nog een debetbericht ontvangen voor de jaarbijdrage van 2016, maar vanaf 2017 zal de werkgever (of het sociaal secretariaat) wellicht zelf de aangifte, berekening en betaling van de bijdragen moeten verrichten via de DmfA-aangifte. Op dit ogenblik zijn hierover echter nog geen details bekend.

Uitzondering: bouwsector

De bovenstaande wijzigingen zijn niet van toepassing op de bijdragen in de bouwsector (PC 124). De responsabiliseringsbijdrage in de bouw blijft gelden onder de huidige specifieke regeling, met name berekening van 46,31 EUR per dag per betrokken werknemer boven de 110 dagen economische werkloosheid.

Bron:

  • Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, artikelen 26 & 27, BS 23 mei 2016, 32823.