• nl
Taalkeuze

Wijziging voorwaarden gelegenheidsarbeid land- en tuinbouwsector vanaf 1 juli 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 26/07/2013

In de land- en tuinbouwsector geldt een specifiek systeem van gelegenheidsarbeid.

Kenmerkend voor het systeem van de gelegenheidsarbeid is de berekeningsbasis van de sociale zekerheidsbijdragen. De berekening gebeurt immers op basis van een forfaitair dagloon in plaats van op het werkelijke loon. 

Ook is de werkgeversbijdrage voor hen lager, omdat noch de bijdrage voor jaarlijkse vakantie noch de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is.

Door de invoering van een nieuw koninklijk besluit wordt de manier waarop bepaald wordt of iemand al dan niet beschouwd wordt als gelegenheidsarbeider, gewijzigd:

  • Voorheen kon een werknemer in een bepaald kwartaal geen gelegenheidswerknemer zijn indien hij in de loop van dat kwartaal of van de twee daaraan voorafgaande kwartalen, in de land- en tuinbouwsector als gewone werknemer had gewerkt.
  • Vanaf 1 juli 2013 kan de werknemer geen gelegenheidsarbeider zijn, indien hij in de loop van de 180 voorafgaande dagen in de land- en tuinbouwsector als gewone werknemer heeft gewerkt.

Door de regel nu te formuleren in dagen in plaats van in kwartalen, geldt voor elke tewerkstelling een gelijke referentieperiode. 

Bron:

  • KB van 4 juli 2013 tot wijziging van artikel 8 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 18 juli 2013, 45185.