• nl
Taalkeuze

Wijziging vrijgestelde inkomsten uit flexi-job

Categorie: Sociaal   Datum: 30/12/2016

De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën voorziet in een wijziging wat betreft de inkomsten die betaald of toegekend zijn in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst en die als vrijgestelde inkomsten beschouwd kunnen worden.

Voortaan zullen de bezoldigingen die betaald of toegekend zijn in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst een vrijgesteld inkomen vormen op voorwaarde dat deze daadwerkelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage van 25 procent. Hierdoor zullen bedrijfswagens die toegekend worden aan een flexi-jobber geen vrijgesteld inkomen meer uitmaken.

Deze wijziging geldt voor de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden toegekend vanaf 1 oktober 2016.

Bron:

  • Wet 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20 december 2016.